آیا سرقفلی حق الامتیاز است؟

سرقفلی،در قانون قدیم روابط موجر و مستاجر با قانون جدید آن تفاوت دارد.اما در هر حال در هر دو قانون،سرقفلی حق الامتیاز نیست و دست کم حق تقدم مستاجر در اجاره کردن مورد اجاره است و نتیجه آن،اینکه موجر نمی تواند با انقضای مدت اجاره،تخلیه مستاجر را بخواهد.

/ 0 نظر / 27 بازدید