سایتهای منابع و مراجع

  

مجلات تخصصی                             http://www.noormags.com/View/Default.aspx

اطلاعات حقوق بین الملل       http://internationallawinfo.blogfa.com/post-190.aspx

راهنمای پایگاه های اسلامی حقوق                                http://www.noordir.com/

راهنمای منابع حقوق بین الملل(انگلیسی)                    http://www.eisil.org/index.php?sid=297648529&t=index

ناشرین حقوقی                              http://www.hoqoqnet.blogfa.com/post-5.aspx

مرجع مقالات حقوقی                                           http://www.etebar.blogfa.com/

نشریات حقوقی                                      http://hoqouq.com/law/rubrique51.html

پایان نامه های حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی                                http://internationallawof.blogfa.com/post-602.aspx

حقوقدانان برجسته ایران و جهان                          http://www.iranianlawyers.com/

روزنامه رسمی اتحادیه اروپا          http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=e

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران                         http://www.irandoc.ac.ir    

 جستجوی عناوین پایان نامه های دانشگاههای ایران                                         http://database.irandoc.ac.ir/DL/Search

بانک اطلاعات پایان نامه های کشور                                http://bank1.irandoc.ac.ir/

/ 0 نظر / 23 بازدید