# حقوق_مدنی

در رهن بودن مورد معامله،مانع از انتقال نیست

214 محاکم حقوقی تهران،عهده دار رسیدگی به این موضوع می گردد.در دادگاه بدوی خوانده حضور نیافته،حکم به سود موکل صادر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 70 بازدید