ترجمه متن کامل گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای

 مدیرکل در بخش خلاصه گزارش خود اعلام می کند: آژانس به فعالیت‌های راستی آزمایی فعالیت های تحت توافقنامه پادمان ایران ادامه می‌دهد، ایران شماری از تعهدات خود را از جمله: اجرای مقررات پروتکل الحاقی، اجرای کد اصلاح شده1/3 بخش عمومی ترتیبات فرعی توافقنامه پادمان، تعلیق فعالیت‌های غنی سازی،تعلیق فعالیت‌های مربوط به آب سنگین و روشن نمودن موضوعات ناتمام باقیمانده که موجب نگرانی در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای آن است، اجرا نمی‌کند. مدیرکل آژانس تاکید می کند در حالی که، آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات اتمی و LOFs اعلام شده توسط ایران تحت توافقنامه پادمان ادامه می‌دهد،برای آنکه آژانس قادر باشد درباره عدم وجود مواد و فعالیتهای هسته‌ای اعلام نشده در ایران اطمینان موثق دهد و نتیجه بگیرد که تمامی مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح آمیز بکار می‌رود، ایران همکاری لازم را ارائه نمی‌کند. در دو بند پایانی بخش خلاصه گزارش، مدیرکل با اشاره به ادامه روند گزارش دهی خود از ایران می‌خواهد برای اجرای کامل توافقنامه پادمان و دیگر تعهدات خود و برای ایجاد اعتماد بین‌المللی در خصوص منحصرا صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران گام‌هایی بردارد. در ادامه مطلب می توانید ترجمه متن کامل گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (25 فوریه سال 2011) را دریافت نمایید.GOV/2011/7
25
February 2011

اجرای توافق
نامه پادمان NPT
و مفاد مربوطه قطعنامه‏های شورای امنیت
در جمهوری اسلامی ایران

(گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی)


A. مقدمه

1. این گزارش به مدیرکل شورای حکام و همزمان به شورای امنیت در خصوص اجرای موافقت
نامه پادمانNPT و مفاد مربوطه قطعنامه‌های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران (ایران) که ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده و مطابق با شرایط این قطعنامه‌ها الزامآور است، می‌باشد.
2. از آژانس به موجب موافقتنامه روابط خود با سازمان ملل درخواست شده است که با شورای امنیت بر اساس درخواست این شورا با تامین اطلاعات و مساعدتی که ممکن است برای اجرای مسئولیتش جهت حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی نیاز باشد‍، همکاری نماید. علاوه بر این، کلیه اعضای سازمان ملل شامل ایران و سایر اعضای آژانس "موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته اجرا نمایند "‍،‌ و در این خصوص اقداماتی را که مطابق با تعهداتشان تحت منشور سازمان ملل متحد می‌باشد، انجام دهند.

A
. فعالیتهای مربوطه غنی‏سازی جاری

3- شورای امنیت تصریح نموده که اقدامات درخواست شده از سوی شورای حکام در قطعنامه‌های خود در خصوص ایران الزام
آور می‌باشد.
4- این گزارش روی این حوزه‌هایی که ایران تعهدات الزام
آور خود را به طور کامل اجرا نکرده است، متمرکز می‌باشد چون اجرای کامل این تعهدات برای ایجاد اعتماد بین‌المللی در ماهیت صرفاً صلحآمیز برنامه‌های هسته‌ای ایران نیاز است. این گزارش به تحولات از زمان آخرین گزارش و نیز مسائل باقی
مانده طولانی می پردازد و شامل ضمیمه است که یک مرور کلی در خصوص اجرای موافقتنامه جاری پادمان ایران و مفاد مربوطه قطعنامه‌های شورای امنیت در ایران فراهم می‌آورد.

B . تأسیسات اعلام
شده تحت موافقتنامه پادمان ایران

5- ایران تحت موافقتنامه پادمان خود 16 تاسیسات هسته‌ای و 9 مکان خارج از تاسیسات را که مواد هسته ای به طور معمول در آنجا استفاده می‌شود، به آژانس اعلام نموده است.(
LOFs) آژانس به راستیآزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام‏شده در این تاسیسات و LOFs ادامه می‌دهد. با وجود این بعضی از این فعالیتها که از سوی ایران در برخی از تاسیسات انجام می‌شود، خلاف قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت همان
طور که در ذیل نشان داده می‌شود‍، می‌باشد.

C
. فعالیتهای مرتبط با غنی سازی

6- ایران به
خلاف قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی خود را در تاسیسات اعلامشده ذیل که تحت پادمان آژانس می‌باشد تعلیق نکرده است.

C.1 . نطنز: کارخانه غنیسازی سوخت نطنز و کارخانه آزمایشی غنی
سازی سوخت

7- کارخانه غنی
سازی سوخت (
FEP): دو سالن آبشار درFEP وجود دارد: سالن تولید A و سالن تولید B. مطابق با اطلاعات طراحی ارائهشده توسط ایران، 8 واحد برای سالن تولید A، با 18 آبشار طراحی‌شده برای هر واحد. هیچ‌گونه اطلاعات طراحی تشریحی برای سالن تولید B
فراهم نشده است.

8- در 20 فوریه 2011 ‍، 53 آبشار در سه تا از واحدهای هشت در سالن تولید
A نصب شده بود. 31 فقره از آن با UF6 خوراک‏دهی شده بود. در ابتدا هر آبشار نصبشده شامل 164 سانتریفیوژ بود. تا آن تاریخ همه سانتریفیوژها نصب‏شده ماشین‌های IR-1 هستند. تا تاریخ 20 فوریه 2011 کار نصب در 5 واحد باقی‏مانده در جریان بود اما هیچ سانتریفیوژی نصب نشده بود. هیچ کار نصبی در سالن تولید B نبوده است.

9- همان
طور که قبلا گزارش شد، آژانس یک راستی پآزمایی موجودی فیزیکی (PIV) در FEP انجام داد و تأیید کرد که از 17 اکتبر 2010، 34737 کیلوگرم از UF6 طبیعی از زمان شروع عملیات در سال 2007 به آبشارها تزریق شده است و مجموع 31135 کیلوگرم از UF6 با غنی‌سازی پایین تولید شده بود. هنگامی که آژانس توان عملیاتی UF6 تاسیسات را همانطور که ایران اعلام نمود راستیآزمایی نموده است، ارزیابی موازنه مواد هسته‌ای در حال انجام باقی می‌ماند.
10- ایران تخمین زده است که بین 18 اکتبر 2010 و 5 فوریه 2011 مقدار 471 کیلوگرم دیگر
UF6 با غنای پایین تولید کرده است که در نتیجه از فوریه 2007 مجموع تولید UF6 با غنای پایین به 3606 کیلوگرم می‌رسد. مواد هسته‌ای در FEP (شامل خوراک، تولید و دورریز) همچنین همه آبشارهای نصب
شده و ایستگاههای خوراک و کنارگذاری تحت اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس قرار دارند.

11- آژانس بر اساس نتایج آنالیز نمونه‌های محیطی در
FEP از فوریه 2007 و دیگر فعالیتهای راستیآزمایی نتیجه گرفته است که تاسیسات همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ
) اعلام نموده، کار کرده است.

12- کارخانه آزمایشی غنی
سازی سوخت (PFEP): PFEP یک تاسیسات تحقیق و توسعه و یک تاسیسات آزمایشگاهی تولید اورانیوم با غنای پایین (LEU) می‌باشد که اولین بار در اکتبر 2003 عملیاتی شد. آن یک سالن آبشار دارد که می‌تواند 6 آبشار را در خود جای دهد و بین یک محوطه طراحیشده برای تولید اورانیوم با غنای پایین U-235 تا 20 درصد و یک محوطه طراحیشده تقسیم شده است.
13- ایران در 9 فوریه 2009 در محوطه تولید شروع به تزریق
UF6 با غنای پایین به آبشار 1 با هدف بیانشده تولید UF6 با غنای تا 20% U-235 جهت استفاده در ساخت سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) نمود. ایران از 13 جولای 2010 UF6 با غنای پایین را به دو آبشار متصل
شده تزریق نموده است (آبشار 1 و 6).

14- همان
طور که قبل گزارش شد آژانس بین از 18 سپتامبر یک
PIV در PFEP انجام داد و تأیید کرد 352 کیلوگرم UF6 با غنای پایین از زمان 9 فوریه 2010 به آبشارها تزریق شده است و اینکه مجموع 1.25 کیلو گرم UF6 با غنای تا 20% U-235 تولید شده بود. سطح غنیسازی تولید UF6 همانطور که توسط آژانس اندازه‌گیری شد 19.7درصد بود. آژانس ارزیابی خود را از نتایج PIV کامل نمود و می‌تواند موجودی کل اورانیوم را همان

/ 1 نظر / 22 بازدید