آلات استعمال مواد روانگردان

با توجه به ماهیت شیشه و ترکیب آن که مشتق از آمفتامین است که آمفتامین جزء مواد روانگردان می باشد،می توان نتیجه گرفت که شیشه یا کریستال یا آیس، جزء مواد روانگردان است.که حسب قانون مربوط به مواد روانگردان،حمل،نگهداری و استفاده از آنها جرم است.اما متاسفانه قانون مزبور درباره آلات استفاده از آن ساکت است و لذا نگهداری و ساخت پایپ استعمال شیشه فاقد عنوان مجرمانه قانونی است

/ 0 نظر / 27 بازدید