سایتهای حقوق داخلی

معاونت آموزش دادگستری استان تهران                http://www.dadgostary-tehran.ir/

سازمان ثبت اسناد کشور                                               http://www.sabt.gov.ir/ 

 اتحادیه کانون های وکلای ایران                                            http://www.scoda.ir/ 

روزنامه رسمی                                    http://www.rooznamehrasmi.ir/

وکالت آنلاین                                                           http://www.vekalatonline.ir/ 

 حقوق                                                                               http://hoqouq.com/

حقوقدان                                                                     http://hooghooghdan.ir/

تفطن                                                                      http://tafatton.ir/news.php

پرسش و پاسخ حقوقی          http://www.dadgostariqom.ir/tabid/83/Default.aspx        

کانون اندیشه حقوق                                                   http://law86.blogfa.com/

حقوقدانان                                                    http://www.hoghooghdanan.com/

سایت حقوقی هدی                                                 http://hodalaw.blogfa.com/ 

حافظه قوانین                                                                   http://tarh.majlis.ir/?0

مطالب حقوقی                                                       http://moon125.blogfa.com/

اداره کل پژوهشی معاونت حقوقی ریاست جمهوری                   http://www.lri.ir/fa/

پایگاه نشر مقالات حقوقی (حق گستر)                 http://haghgostar.ir/Default.aspx

    دانشنامه حقوق قضایی                                              http://www.iranbar.info

مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه                                   http://judiciarybar.ir/

دادخواهی                                                                  http://www.dadkhahi.net/

حقوق سرا                                                          http://www.hoghoghsara.com

سازمان قضایی نیروهای مسلح                                                http://www.imj.ir/

حقوق عمومی در ایران                                      http://publiclawiniran.blogfa.com/

شورای عالی انقلاب فرهنگی              http://www.iranculture.org/fa/default1.aspx

قاضی دادگستر                                                           http://judge.blogsky.com/

/ 0 نظر / 25 بازدید