دوره تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به زبان انگلیسی

دانشکدهحقوقدانشگاهشهیدبهشتی

برگزارکنندگان

* مرکزجنبشعدمتعهدبرایحقوقبشروتنوعفرهنگی

* کرسیحقوقبشر،صلحودموکراسییونسکودردانشگاهشهیدبهشتی،

باهمکاری

* دانشگاهآزاداسلامی

* کمیسیونحقوقبشراسلامی

* مرکزآموزشحقوقبشردردانشگاهکورتیناسترالیا

اسامیبرخیازسخنرانانبهترتیبحروفالفبا

مصطفیاعلایی

متخصصموضوعتنوعفرهنگیوحقوقبشروزارتامورخارجه

علیبحرینی

متخصصموضوعتنوعفرهنگیوحقوقبشروزارتامورخارجه

لیندابریسکمن

استادورئیسمرکزآموزشحقوقبشردانشگاهکورتین - استرالیا

میشلبرونلی

استاددانشگاهوعضوکرسییونسکودردگیلاشتودیودیبرگاموایتالیا

جانتبلیک

عضوهیاتعلمیدانشکدهحقوقو

/ 2 نظر / 37 بازدید
ثمین قربانی

با سلام خدمت شما همکار گرامي در وحله ي اول سايت بسيار عالي اي داريد پس من با اجازه ي شما وبلاگ قشنگتونو لينک کردم.و ثانيا بنده ي حقير به تازگي دست به افتتاح وبلاگ تخصصي آزمون ارشد حقوق کرده ام که اميد است شما همکار گرامي و تمامي کاربران اين وبلاگ ا ز آن ديدن و استفاده کنند.البته هنوز به علت تازگي افتتاح وبلاگ ناقص است و طي چند روز آينده تکميل ميشود با تشکر فراوان ثمين قرباني www.arshadhoghugh.blogfa.com

samin

با سلام خدمت شما همکار گرامی با پستی به نام ((بررسی و مقایسه ی دو کتاب حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی و زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربها))منتظر ارسال نظران ارزشمند و گوهر بار شما حقوقدان گرامی هستیم.با تشکر ثمین قربانی