شاخص و نحوه محاسبه مهریه و خسارت تادیه چک

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم)در فروردین ٨٩عدد٠/٢١۴اعلام شد.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین به وجه رایج کشور:

مبلغ اصل دین به ریال ضربدر 

 عدد شاخص در زمان تادیه دین

________________________          

عدد شاخص در تاریخ سررسید ادای دین

مساویست با   ارزش ریالی  دین در زمان تادیه دین

 

/ 0 نظر / 36 بازدید