قطاع الطریق و سارق مسلح بعنوان محارب و مفسد فی الارض

رکن مادی:

1-مرتکب جرم: باید سارق مسلح و قطاع الطریق باشد.

2-محل وقوع جرم:یکی از راههای خارج شهر یا روستا

3-فعل مرتکب:الف-مسلح باشند ب-ایجاد رعب و هراس  ج-تهاجم به عابرین و مسافرین  د-امنیت عبور و مرور مردم را در جاده ها ی خارج از شهر و روستا مختل کنند  ه-اموال آنها را به تاراج ببرند. و-تهاجم جهت ربودن اموال آنها علنی باشد.

 

رکن معنوی:الف-قصد عام:حمل سلاح وتهدید عابران ومسافران در جاده.

                 ب-قصد خاص:حصول نتیجه مجرمانه با ایجاد رعب و هراس و                 بردن مال. 

/ 1 نظر / 50 بازدید
سعید سلطانی

سلام.این مسله شامل دریا و هوا هم میشه ؟ولی عنوانش مفسد فی الارضه چرا؟