سایتهای دیکشنری،لغتنامه،دایره المعارف،مترجم

مترجم پارس                               http://www.parstranslator.net/far/translate.htm

دیکشنری پرشین                                                     http://www.wdgco.com/dic/

مترجم   گوگل                                                          http://translate.google.com/

لغتنامه دهخدا                                          http://www.loghatnaameh.com/home-fa.html38334772937652

 دانشنامه ویکی پدیا                                                http://fa.wikipedia.org/wiki/

ویرایش مقالات انگلیسی                                          http://www.paperrater.com/

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید